Moderna försäkringar

Moderna försäkringar är en del av försäkringskoncernen Tryg, en av de största i Norden. Deras vision är att vara en utmanande nytänkare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuda sakförsäkringar både för det moderna företaget och för individen.

När man anlitar Moderna ska man inte bara få ett handlingskraftigt och nytänkande försäkringsbolag utan även en stark och solid partner att luta sig mot. I Norden har de över 2,7 miljoner privatkunder och 140 000 företag som kunder. Modernas huvudverksamhet är så kallade sakförsäkringar, de arbetar både med små och stora företag samt privatpersoner. Något som detta företag är specialiserade på är fritidsbåtförsäkring och specialfärsäkring inom entusiastbil och MC.

I Sverige vill Moderna försäkringar vara en utmanare på försäkringsmarknaden som tänker och handlar annorlunda. De försöker hela tiden utveckla nya tjänster och lösningar som ska passa den moderna människan och det moderna företaget. Ett av de viktigaste ledorden som Moderna säger sig arbeta efter är Flexibilitet.

De vill kunna möta sina kunder på kundernas egna villkor, dels genom att ha generösa öppettider, och dels med att försöka ligga i bräschen vad det gäller digitala tjänster och processer. Genom att Moderna är handlingskraftiga och nytänkande kan de utmana den svenska försäkringsbranschen och genom det föra utvecklingen framåt.

Annons